Přeskočit na obsah

Prodej končí:

Košík

Váš nákupní košík je prázdný

Politique de důvěrnosti

Podle německého práva

 

Osoba odpovědná za zpracování údajů v souladu s čl. 27 odst. 1 GDPR je:


Opticcolors
M. Vasalisstraat, 177
7103JZ
Winterswijk
Nizozemí
 
Vezměte prosím na vědomí, že Opticcolors je provozovatelem internetového obchodu a není stacionární na určeném místě. Proto není možné na místě vyzvednout, vyzkoušet nebo vrátit zboží. Rádi vám pomůžeme e-mailem.

info@opticcolors.com

Ceníme si zájem o náš online obchod. Ochrana soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže podrobně informujeme o zacházení s údaji.

1. Přístup k datům a hostingu

Můžete navštívit naše webové stránky bez poskytnutí osobních údajů. Pokaždé, když webová stránka webový server pouze automaticky ukládá tzv souboru protokolu serveru, jako je například ta s názvem souboru, vaše IP adresa, datum a čas přístupu, objem přenesených dat a žádající poskytovatele (přístup k datům) a získání dokumentu.

Tato přístupová data jsou vyhodnocována výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu webu a zlepšení naší nabídky. To je v souladu s článkem 6, odst. 1 str. 1 svítí. F DSGVO zachování našich legitimních zájmů, které převažují v souvislosti s vážením zájmů, v správné prezentaci naší nabídky. Všechna přístupová data budou smazána nejpozději sedm dní po skončení návštěvy stránky.

Hostingové služby třetí strany
V rámci zpracování v našem zastoupení poskytovatel třetí strany poskytuje služby pro hostování a zobrazování webových stránek. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které jsou převážně opodstatněné v zájmu vážení našich zájmů, abychom správně prezentovali naši nabídku. Veškeré údaje shromážděné v rámci používání této webové stránky nebo v určených formách v elektronickém obchodě, jak je popsáno níže, budou zpracovány na svých serverech. Zpracování na jiných serverech probíhá pouze v rámečku vysvětleném zde.

Tento poskytovatel služeb se nachází v zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

2. Sběr dat a jejich použití pro zpracování smlouvy 

Shromažďujeme osobní údaje, pokud nám je dobrovolně poskytnete v rámci vaší objednávky nebo když nás budete kontaktovat (např. Pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou označena jako taková, protože v těchto případech potřebujeme data ke zpracování smlouvy nebo ke zpracování vašeho kontaktu a objednávku nebo kontakt nelze odeslat bez jejich informací. Které údaje jsou shromažďovány, lze vidět z příslušných vstupních formulářů. Údaje, které nám poskytnete, použijeme v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. b GDPR pro zpracování smlouvy a zpracování vašich dotazů. Pokud jste udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. GDPR tím, že jsme se rozhodli otevřít zákaznický účet, používáme vaše data pro účely otevření zákaznického účtu. Po uzavření smlouvy nebo smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše data omezena k dalšímu zpracování a po daňovém a obchodním období uchovávání budou vymazána, pokud výslovně nesouhlasíte s dalším používáním vašich údajů nebo si vyhrazujeme právo použít data nad rámec těchto údajů je povoleno zákonem, o kterém vás v tomto prohlášení informujeme. Váš zákaznický účet lze kdykoli smazat a to buď odesláním zprávy na níže uvedenou možnost kontaktu nebo pomocí funkce uvedené v zákaznickém účtu.

3. přenos dat

Pro plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 str. 1 lit. b DSGVO předáváme vaše údaje přepravní společnosti odpovědné za doručení, pokud je to nutné pro dodání objednaného zboží. Podle toho, který platebních služeb vyberete během procesu objednávání, dáváme zpracovávat platby pro tuto platbu dat do subjektu zodpovědnému za platbu bankovní poplatky a případně pověřen námi na platební služby, nebo na vybranou platební služby. Částečně vybraní poskytovatelé platebních služeb sami shromažďují tyto údaje za předpokladu, že tam vytvoříte účet. V takovém případě se musíte přihlásit k poskytovateli platebních služeb s údaji o přístupu během procesu objednávky. V tomto ohledu platí zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

4. E-mailový zpravodaj

E-mailová inzerce s registrací do informačního bulletinu
Když se přihlásíte k odběru novinek, používáme údaje potřebné pro tento účel, nebo zvlášť sděleny vámi, aby vám náš pravidelný e-mailový zpravodaj, protože váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 1 S. rozsvícený poslat DSGVO.

Odvolání z informačního bulletinu je kdykoli možné a může se uskutečnit buď prostřednictvím zprávy na níže popsanou kontaktní osobu, nebo prostřednictvím odkazu v informačním bulletinu. Po zrušení smažeme svou e-mailovou adresu, do té míry, které jste výslovně souhlasili s dalším využitím vašich dat nebo vyhrazujeme neuvažuje za použití dat, která má povoleno zákonem a které jsme informovali v tomto prohlášení.

5. Integrace Trust Shops Trustbadge

Trusted Shops Trustbadge je integrován na tomto webu a zobrazuje naši pečeť Trusted Shops o schválení a shromážděné recenze a nabízí produkty Trusted Shops kupujícím po zadání objednávky.

To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů při optimálním marketingu naší nabídky, která převládá v souvislosti s rovnováhou zájmů, v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR. Trustbadge a služby s ním inzerované jsou nabídkou společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15C, 50823 Cologne.
Při vyvolání Trustbadge webový server automaticky uloží tzv. Soubor protokolu serveru, který obsahuje například vaši IP adresu, datum a čas hovoru, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupová data) a dokumentuje hovor. Tato přístupová data nejsou vyhodnocena a jsou automaticky přepsána nejpozději sedm dní po skončení vaší návštěvy webu.
Další osobní údaje budou převedeny do důvěryhodných obchodů pouze za předpokladu, že jste dali svůj souhlas, rozhodnete se používat produkty Trusted Shops po dokončení objednávky nebo jste se již zaregistrovali k použití. V tomto případě platí smluvní ujednání mezi vámi a společností Trusted Shops.

6. Cookies a webová analýza

Aby byla návštěva našeho webu atraktivní a aby bylo možné využít určité funkce, zobrazit vhodné produkty nebo pro průzkum trhu, používáme tzv. Cookies na různých stránkách. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které jsou převážně oprávněné v zájmu zvažování zájmů, v optimalizované prezentaci naší nabídky podle článku 6, odst. 1, str. 1 lit. f DSGVO. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou automaticky uloženy v přístroji. Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace prohlížeče, tj. Po ukončení prohlížeče (tzv. Cookies relace). Ostatní soubory cookie zůstanou ve vašem zařízení a umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě (trvalé soubory cookie). Dobu ukládání lze nalézt v přehledu nastavení cookie ve webovém prohlížeči. Můžete nastavit prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a individuálně rozhodli o jejich přijetí nebo vyloučení přijetí cookies pro konkrétní případy nebo obecně. Každý prohlížeč se liší způsobem správy cookie. To je popsáno v nabídce Nápověda každého prohlížeče, které vysvětluje, jak změnit nastavení souborů cookie. Ty se nacházejí v příslušném prohlížeči pod následujícími odkazy:
Internet Explorer ™: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari ™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs
Chrome ™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=cs&answer=95647
Firefox ™ https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-allow-and-recognize
Opera ™: http://help.opera.com/Windows/10.20/cookies.html

Nepřijímání souborů cookie může omezit funkčnost našich webových stránek.

Používání služby Google (Universal) Analytics pro webovou analýzu
Pro analýzu webových stránek používá tato webová stránka Google (Universal) Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google LLC (www.google.com). To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které jsou převážně oprávněné v zájmu zvažování zájmů, v optimalizované prezentaci naší nabídky podle článku 6, odst. 1, str. 1 lit. f DSGVO. Služba Google (Universal) Analytics používá metody, které vám umožňují analyzovat používání webových stránek, například souborů cookie. Automaticky shromážděné informace o vašem používání tohoto webu jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam. Aktivací IP anonymitace na této webové stránce se IP adresa zkrátí před přenosem v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a zkrácena. Anonymní adresa IP poskytovaná službou Google Analytics v rámci služby Google Analytics nebude obecně sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google. Po ukončení a ukončení používání služby Google Analytics budou údaje shromážděné v tomto kontextu odstraněny.

Společnost Google LLC sídlí ve Spojených státech a je certifikována podle štítu ochrany soukromí EU a USA. Aktuální certifikát může zde být viděn. Na základě dohody mezi USA a Evropskou komisí Komise stanovila vhodnou úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované podle štítu ochrany osobních údajů.

Můžete zabránit shromažďování údajů generovaných cookie a spojené s používáním této webové stránky (vč. Vaše IP adresa) pro Google a zpracování těchto údajů společností Google, stažením prohlížeče plug-in k dispozici na následujícím odkazu a nainstalovat : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

Alternativ zum Browser-Plugin können Sie tento odkaz kliknutím zabránit sledování služby Google Analytics na těchto stránkách v budoucnu. V zařízení je uložen soubor cookie pro odhlášení. Pokud odstraníte soubory cookie, musíte znovu kliknout na odkaz.

7. Online marketing

Google AdSense
Náš web prodává prostřednictvím Google AdSense prostor pro reklamy a reklamní sítě třetích stran. Tyto reklamy se zobrazují na různých místech tohoto webu. V rámci integrace Google AdSense je pro všechny návštěvníky stránek nastaven tzv. Soubor cookie DoubleClick od společnosti Google.

To umožňuje zobrazení zájmově orientované reklamy automatickým přiřazením pseudonymního ID uživatele, které se používá k určování zájmů na základě návštěv na tomto a dalších webových stránkách. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů při optimálním marketingu našich webových stránek, které převládají v souvislosti s rovnováhou zájmů, v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR. Poté, co přestaneme používat Google AdSense a ukončíme jeho používání, budou data shromážděná v této souvislosti smazána.

Google AdSense je nabídka od společnosti Google LLC (www.google.de).
Společnost Google LLC sídlí ve Spojených státech a je certifikována podle štítu ochrany soukromí EU a USA. Aktuální certifikát může zde být viděn. Na základě dohody mezi USA a Evropskou komisí Komise stanovila vhodnou úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované podle štítu ochrany osobních údajů.

Můžete použít soubor cookie DoubleClick tento odkaz off. Můžete se také připojit k Digitální reklamní aliance informujte o nastavení souborů cookie a proveďte nastavení pro toto nastavení.

Remarketing Google AdWords
Používáme Google Adwords k inzerci tohoto webu ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích stran. Za tímto účelem se při návštěvě našeho webu nastavuje tzv. Remarketingový soubor cookie od společnosti Google, který automaticky umožňuje zájmově orientovanou reklamu pomocí pseudonymního souboru cookie a na základě navštívených stránek. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů při optimálním marketingu našich webových stránek, které převládají v souvislosti s rovnováhou zájmů, v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR. Poté, co přestaneme používat remarketing Google AdWords a jeho používání skončí, budou data shromážděná v této souvislosti smazána.

Dodatečné zpracování se uskuteční, pouze pokud jste s Google souhlasili s tím, že vaše historie procházení webových aplikací a aplikací Google bude Google propojena s vaším účtem Google a informace z vašeho účtu Google budou použity k personalizaci vašich reklam na webu viz. V takovém případě při přihlašování k Googlu během návštěvy stránky na našich webových stránkách společnost Google používá vaše data pomocí údajů služby Google Analytics k vytvoření a definování seznamů publika pro remarketing napříč zařízeními. Za tímto účelem společnost Google dočasně přidruží vaše osobní údaje do dat Google Analytics a vytvoří tak publikum.

Remarketing Google AdWords je nabídka od společnosti Google LLC (www.google.de).
Společnost Google LLC sídlí ve Spojených státech a je certifikována podle štítu ochrany soukromí EU a USA. Aktuální certifikát může zde být viděn. Na základě dohody mezi USA a Evropskou komisí Komise stanovila vhodnou úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované podle štítu ochrany osobních údajů.

Můžete použít remarketingový soubor cookie tento odkaz off. Můžete se také připojit k Digitální reklamní aliance informujte o nastavení souborů cookie a proveďte nastavení pro toto nastavení.

Google Fonts
Na tomto webu je integrován skriptový kód „Google Fonts“ od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále: Google). To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které převládají v souvislosti s rovnováhou zájmů, při jednotné prezentaci obsahu na naší webové stránce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
V této souvislosti se naváže spojení mezi prohlížečem, který používáte, a servery Google. Díky tomu Google pozná, že náš web byl přístupný prostřednictvím vaší IP adresy.
Google je certifikován pod štítem EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát může zdebýt viděn. Na základě dohody mezi USA a Evropskou komisí Komise stanovila vhodnou úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované podle štítu ochrany osobních údajů.
Další informace o zpracování dat společností Google naleznete v informacích o ochraně dat od společnosti Google.

8. Sociální média PlugIns

Použití sociálních pluginů z Facebooku, Google, Instagramu
Naše webové stránky používají sociální pluginy ("pluginy") ze sociálních sítí. 
Pokud navštívíte stránku naší webové stránky, která obsahuje takový plugin, váš prohlížeč se připojí přímo ke serverům Facebook, Google, Twitter nebo Instagram. Obsah pluginu je přenášen příslušným poskytovatelem přímo do vašeho prohlížeče a integrován do stránky. Díky integraci poskytovatelé plugin obdržela informaci, že váš prohlížeč má přistupovat odpovídající stránku našich webových stránek, a to iv případě, že nemáte profil, nebo prostě není přihlášen. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny vaším prohlížečem přímo na server příslušného poskytovatele (případně v USA) a uloženy tam. Pokud jste přihlášeni k některé ze služeb, mohou poskytovatelé přímo přiřadit návštěvu na našich webových stránkách do vašeho profilu v příslušné sociální síti. Máte-li komunikovat s pluginy, například, „Like“ - stiskněte tlačítko nebo tlačítko „Share“, příslušné informace jsou také přenášeny přímo na serveru poskytovatele a tam uloženy. Informace budou také zveřejněny v sociální síti a zobrazeny tam vaše kontakty. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů o optimální marketing naší nabídky v souladu s článkem 6 odst. 1 p. 1 lit. f DSGVO. 
Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využívání údajů ze strany poskytovatelů a kontaktních možností a svých práv a způsobů, jak chránit vaše soukromí, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. 
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
https://help.instagram.com/155833707900388

Pokud nechcete, aby sociální sítě přiřazovaly údaje shromážděné prostřednictvím našeho webu přímo do vašeho profilu v příslušné službě, musíte se odhlásit od příslušné služby předtím, než navštívíte naši webovou stránku. Můžete úplně zabránit načítání plug-inů i s doplňky prohlížeče. S blokováním skriptů "NoScript" (http://noscript.net/).

Naše online přítomnost na Facebooku, Instagram
Naše přítomnost na sociálních sítích a platformách umožňuje lepší a aktivní komunikaci s našimi zákazníky a vyhlídkami. Poskytujeme informace o našich produktech a probíhajících speciálních akcích.
Když navštívíte naši online přítomnost v sociálních médiích, vaše data mohou být automaticky shromažďována a ukládána pro účely průzkumu trhu a reklamních účely. Z těchto dat jsou vytvářeny tzv. Profily využití pomocí pseudonymů. Lze je použít například k umisťování reklam uvnitř a vně platforem, o kterých se předpokládá, že odpovídají vašim zájmům. Za tímto účelem se na vašem koncovém zařízení obvykle používají soubory cookie. V těchto cookies jsou uloženy chování návštěvníků a zájmy uživatelů. Podle Čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR k ochraně našich oprávněných zájmů, které převáží nad našimi zájmy, v optimalizované prezentaci naší nabídky a efektivní komunikaci se zákazníky a zúčastněnými stranami. Pokud jste požádáni o souhlas (souhlas) se zpracováním údajů příslušnými provozovateli platforem sociálních médií, např. Pomocí zaškrtávacího políčka, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. GDPR.
Pokud jsou výše uvedené platformy sociálních médií se sídlem v USA, platí toto: Pro USA přijala Evropská komise rozhodnutí o přiměřenosti. To se vrací k štítu ochrany osobních údajů EU-USA. Aktuální certifikát pro příslušnou společnost může zde být viděn.
Podrobné informace o zpracování a použití údajů poskytovateli na jejich stránkách, možnost kontaktu a vaše práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí, zejména možnosti námitek (opt-out), lze nalézt v zásadách ochrany soukromí níže uvedených poskytovatelů. Pokud s tím stále potřebujete pomoc, můžete nás kontaktovat.
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Možnost opozice (opt-out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

9. Zasílání hodnotících připomínek e-mailem

Pokud nám dáte svůj výslovný souhlas v objednávce nebo po její objednávce v souladu s článkem 6 odst. 1 str. 1 svítí. Pokud jste vydali DSGVO, použijeme vaši e-mailovou adresu jako připomínku k předložení hodnocení Vaší objednávky prostřednictvím našeho ratingového systému. 
Tento souhlas může být kdykoli odvolán zprávou, která je popsána níže.

Připomínka ocenění od Trusted Shops
Pokud nám s tím vyjádříte svůj souhlas během vaší objednávky nebo po ní v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a GDPR, zašleme vaši e-mailovou adresu Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15c, 50823 Kolín nad Rýnem (www.trustedshops.de), aby vám mohli zaslat připomínku k recenzi e-mailem.

Tento souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na níže uvedenou možnost kontaktu nebo přímo na důvěryhodné obchody.

10. Kontakt a vaše práva

Jako oběť máte následující práva:

 • podle článku 15 DSGVO, právo požadovat informace o zpracovávaných osobních údajích v rozsahu, který je v nich specifikován;
 • v souladu s článkem 16 DSGVO, právo požadovat okamžitou opravu nesprávných nebo dokončených osobních údajů uložených u nás;
 • podle článku 17 DSGVO právo požadovat vymazání vašich osobních údajů, které jsme u nás uložili, s výjimkou dalšího zpracování
  - vykonávat právo na svobodu projevu a informace;
  - splnit právní povinnost;
  - z důvodů veřejného zájmu nebo
  - uplatňovat, uplatňovat nebo hájit právní nároky
  je požadováno;
 • podle článku 18 DSGVO právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud jde o
  - přesnost údajů zpochybňujete;
  - zpracování je nezákonné, ale odmítnete jeho vymazání;
  - údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete ji k uplatnění, výkonu nebo obhajování právních nároků nebo
  - jste námitky proti zpracování v souladu s článkem 21 DSGVO;
 • podle článku 20 DSGVO právo k vašim osobním údajům, které jste nám poskytli získat ve strukturované, konzistentní a maschinenlesebaren formátu, nebo požádat o převod na jiný poplatek.
 • podle článku 77 DSGVO právo podat stížnost orgánu dozoru. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový orgán vašeho obvyklého místa pobytu nebo práce nebo na naše ústředí společnosti.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo použití vašich osobních údajů, informací, oprav, omezení nebo výmazu údajů, jakož i odvolání souhlasu nebo námitky ke konkrétnímu použití údajů, kontaktujte nás přímo pomocí kontaktních údajů v našem imprint.

 

************************************************** ******************
Právo na odvolání
Co se týče zpracujeme chránit naše převážnou část vyvažování zájmů oprávněné zájmy osobními údaji, jak je vysvětleno výše, můžete vznést námitku proti zpracování s účinností do budoucna. Pokud je zpracování pro účely přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud se zpracování provádí pro jiné účely, máte nárok pouze na právo na námitku, pokud existují důvody, které vyvstanou z vaší konkrétní situace.

Po výkonu svého práva nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely, pokud dokážeme, vážných a legitimních důvodů pro zpracování, které převážily zájmy jako vy, práv a svobod, nebo je-li zpracování zjištění, výkon nebo obranu Právní nároky slouží.

To neplatí, pokud se zpracování provádí pro účely přímého marketingu. Poté nebudeme za tímto účelem vaše osobní údaje zpracovávat. **************************************** *********************************